Uczelniany Zespół Oceny Jakości Kształcenia

Skład UZOJK

prof. Wojciech Zubala – prorektor ds. studenckich, przewodniczący
prof. Jacek Staszewski– pełnomocnik rektora ds. nauki i jakości kształcenia
Przewodniczący WZOJK z każdego wydziału:
– dr Michał Kapczyński 
(Wydział Architektury Wnętrz)
– dr hab. Anna Klonowska (Wydział Grafiki)
– dr hab. Krzysztof Chmielewski, prof. ASP (Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki)
– dr hab. Jan Mioduszewski (Wydział Malarstwa)
– dr hab. Hanna Jelonek, prof. ASP (Wydział Rzeźby)
– dr hab. Marek Chowaniec, prof. ASP
(Wydział Scenografii)
– dr hab. Zbigniew Tomaszczuk, prof. ASP
(Wydział Sztuki Mediów)
– dr hab. Grzegorz Niwiński, prof. ASP
(Wydział Wzornictwa)
– dr Ewa Kociszewska
(Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną)

Jan Garstka – przewodniczący samorządu studentów
Anastazja Ciupa – przewodnicząca samorządu doktorantów
Inni członkowie wskazani przez rektora

 


Do zadań Uczelnianego Zespołu Oceny Jakości Kształcenia należy:
1. Monitorowanie przebiegu działań związanych z zapewnieniem jakości kształcenia, prowadzonych na wydziałach;
2. Ocena sprawozdań Wydziałowych Zespołów Oceny Jakości Kształcenia (WZOJK);
3. Ocena wyników ogólnouczelnianych badań ankietowych;
4. Przedstawianie rektorowi corocznego sprawozdania z oceny jakości kształcenia w formie Raportu samooceny jakości kształcenia w ASP w Warszawie w roku akademickim…;
5. Publikowanie informacji o podejmowanych w ASP w Warszawie działaniach projakościowych i ich wynikach.

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2020