Ta strona używa polityki Cookies (ciasteczek). polityka cookiesx

Akademia Sztuk Pięknych

Jakość Kształcenia

Skład UZOJK

prof. Wojciech Zubala – prorektor ds. studenckich, przewodniczący
dr hab. Jacek Staszewski, prof. ASP – pełnomocnik rektora ds. kształcenia
Jan Garstka – przewodniczący samorządu studentów
Joanna Tumiłowicz – przewodnicząca samorządu doktorantów
Inni członkowie wskazani przez rektora


Do zadań Uczelnianego Zespołu Oceny Jakości Kształcenia należy:
1. Monitorowanie przebiegu działań związanych z zapewnieniem jakości kształcenia, prowadzonych na wydziałach;
2. Ocena sprawozdań Wydziałowych Zespołów Oceny Jakości Kształcenia (WZOJK);
3. Ocena wyników ogólnouczelnianych badań ankietowych;
4. Przedstawianie rektorowi corocznego sprawozdania z oceny jakości kształcenia w formie Raportu samooceny jakości kształcenia w ASP w Warszawie w roku akademickim…;
5. Publikowanie informacji o podejmowanych w ASP w Warszawie działaniach projakościowych i ich wynikach.


l>

We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.Accept