Wydziałowe Zespoły Oceny Jakości Kształcenia

Składy Wydziałowych Zespołów Oceny Jakości Kształcenia

Wydział Architektury Wnętrz

 1. Dr Michał Kapczyński – przewodniczący
 2. Dr hab. Anna Plewka
 3. Studentka Karolina Trzewik

Wydział Grafiki

 1. Dr hab. Piotr Siwczuk, prof. Uczelni – przewodniczący
 2. Dr Aleksander Myjak
 3. Studentka Michalina Szydełko

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

 1. Dr Monika Stachurska – przewodnicząca
 2. Dr Mateusz Jasiński
 3. Dr inż. Joanna Kurkowska
 4. Mgr Anna Duda-Maczuga
 5. Mgr Diana Kułakowska
 6. Mgr Monika Korsak-Tuszczyńska
 7. Studentka Łucja Surowik

Wydział Malarstwa

 1. mgr Katarzyna Dyjewska – przewodnicząca
 2. mgr Aleksandra Jaxa-Chamiec
 3. dr hab. Arkadiusz Karapuda
 4. dr hab. Igor Przybylski
 5. Studentka Justyna Michalik
 6. Studentka Teresa Sporn-Mielniczuk

Wydział Rzeźby

 1. dr Agnieszka Wach – Prodziekan Wydziału Rzeźby, Przewodnicząca WZOJK
 2. dr hab. Rafał Rychter, prof. Uczelni
 3. dr hab. Stanisław Brach, prof. Uczelni
 4. dr hab. Małgorzata Dmitruk, prof. Uczelni
 5. dr hab. Romuald Woźniak, prof. Uczelni
 6. dr hab. Grzegorz Witek, prof. Uczelni
 7. dr Paweł Mysera, prof. Uczelni
 8. Kajetan Karkuciński – student
 9. Jan Jaworski – Brach – student

Wydział Scenografii

 1. Dr hab. Marek Chowaniec, prof. Uczelni – przewodniczący
 2. Prof. Magdalena Raszewska
 3. Dr Martyna Kander
 4. Studentka Jana Nedelko

Wydział Sztuki Mediów

 1. Prof. Sławomir Ratajski – przewodniczący
 2. Dr hab. Monika Murawska
 3. Dr hab. Witold Krassowski, prof. Uczelni
 4. Dr Paula Jaszczyk
 5. Dr Izabela Maciusowicz
 6. Dr Katarzyna Stanny
 7. Studentka Zuzanna Pietruszewska

Wydział Wzornictwa

 1. Mgr Zuzanna Łąpieś – przewodnicząca
 2. Mgr Jan Buczek
 3. Studentka Julia Szulc

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

 1. Dr Piotr Płucienniczak – przewodniczący
 2. Dr Ewa Kociszewska
 3. Studentka Jessika Łukawska

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2021