Wydziałowe Zespoły Oceny Jakości Kształcenia

Składy Wydziałowych Zespołów Oceny Jakości Kształcenia

Wydział Architektury Wnętrz

 1. Dr Michał Kapczyński – przewodniczący
 2. Dr hab. Anna Plewka
 3. Studentka Karolina Trzewik

Wydział Grafiki

 1. Dr hab. Piotr Siwczuk, prof. Uczelni – przewodniczący
 2. Dr Aleksander Myjak
 3. Studentka Michalina Szydełko

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

 1. Dr Monika Stachurska – przewodnicząca
 2. Dr Mateusz Jasiński
 3. Dr inż. Joanna Kurkowska
 4. Mgr Anna Duda-Maczuga
 5. Mgr Diana Kułakowska
 6. Mgr Monika Korsak-Tuszczyńska
 7. Studentka Łucja Surowik

Wydział Malarstwa

 1. Dr hab. Michał Borys
 2. Mgr Katarzyna Dyjewska
 3. Mgr Aleksandra Jaxa-Chamiec
 4. Dr hab. Arkadiusz Karapuda
 5. Dr Paweł Nocuń
 6. Dr hab. Igor Przybylski
 7. Studentka Justyna Michalik
 8. Studentka Julia Krupa

Wydział Rzeźby

 1. Dr Agnieszka Wach – przewodnicząca
 2. Dr hab. Romuald Woźniak, prof. Uczelni
 3. Dr hab. Grzegorz Witek, prof. Uczelni
 4. Dr Marek Kowalski
 5. Studentka Daria Mędrzycka
 6. Student Jan Jaworski-Brach

Wydział Scenografii

 1. Dr hab. Marek Chowaniec, prof. Uczelni – przewodniczący
 2. Prof. Magdalena Raszewska
 3. Dr Martyna Kander
 4. Studentka Jana Nedelko

Wydział Sztuki Mediów

 1. Prof. Sławomir Ratajski – przewodniczący
 2. Dr hab. Monika Murawska
 3. Dr hab. Witold Krassowski, prof. Uczelni
 4. Dr Paula Jaszczyk
 5. Dr Izabela Maciusowicz
 6. Dr Katarzyna Stanny
 7. Studentka Zuzanna Pietruszewska

Wydział Wzornictwa

 1. Mgr Zuzanna Łąpieś – przewodnicząca
 2. Mgr Jan Buczek
 3. Studentka Julia Szulc

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

 1. Dr Piotr Płucienniczak – przewodniczący
 2. Dr Ewa Kociszewska
 3. Studentka Jessika Łukawska

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2021