Uczelniane akty prawne

Zarządzenie nr 8/2012 z 24.01.2012 r. w sprawie wprowadzenia USZJK
Uchwała nr 4/2012 z 28.02.2012 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania planów studiów i programów kształcenia
Uchwała nr 12/2012 z 24.04.2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków i poziomów kształcenia dostosowanych do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
Uchwała nr 18/2012 z 29.05.2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących kształcenia na studiach doktoranckich
Zarządzenie nr 51/2012 z 20.12.2012 r. w sprawie USZJK
Uchwała nr 21/2012 z 26.06.2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków i poziomów kształcenia na studiach doktoranckich, dostosowanych do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
Uchwała nr 12/2013 z 12.02.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 12/2012 określającej efekty kształcenia dla kierunków: malarstwa, grafiki, rzeźby, konserwacji i restauracji dzieł sztuki, wzornictwa, architektury wnętrz, sztuki mediów i scenografii, historii sztuki
Uchwała nr 15/2013 z 12.02.2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia na niestacjonarnych studiach doktoranckich na kierunku malarstwo, dostosowanych do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
Uchwała nr 25/2013 z 25.04.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 12/2012, określającej efekty kształcenia dla kierunków: malarstwa, grafiki, rzeźby, konserwacji i restauracji dzieł sztuki, wzornictwa, architektury wnętrz, sztuki mediów, scenografii, historii sztuki
Uchwała nr 26/2013 z 25.04.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Senatu nr 15/2013 z dnia 12.02.2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia na niestacjonarnych studiach doktoranckich, na kierunku malarstwo, dostosowanych do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
Uchwała nr 39/2013 z 25.06.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 12/2012 z dnia 26.06.2012 r. określającej efekty kształcenia dla kierunków:malarstwa, grafiki, rzeźby, konserwacji i restauracji dzieł sztuki, wzornictwa, architektury wnętrz, sztuki mediów, scenografii, historii sztuki
Uchwała nr 40/2013 z 25.06.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 21/2012 z dnia 26.06.2012 r. określającej efekty kształcenia dla kierunków i poziomów kształcenia na studiach doktoranckich, dostosowanych do wymagań Krajowych Ram kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
Uchwała nr 41/2013 z 25.06.2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia na studiach podyplomowych dostosowanych do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, prowadzonych w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Uchwała nr 16/2014 z 24.06.2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków i poziomów kształcenia dostosowanych do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego dla kierunku historia sztuki na studiach stacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim
Zarządzenie nr 5/2015 z 28.01.2015 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Uchwała nr 18/2015 z 26.05.2015 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Uchwale nr 39/2013 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 25.06.2013 r. w załączniku nr 4 “Opis efektów kształcenia dla kierunku grafika na niestacjonarnych studiach I i II stopnia”
Uchwała nr 22/2015 z 23.06.2015 r. w sprawie uchwalenia Zasad Potwierdzania Efektów Uczenia się w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Uchwała nr 24/2015 z 23.06.2015 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków i poziomów kształcenia dostosowanych do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego dla kierunku rzeźba na studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim
Uchwała nr 25/2016 z 25.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Senatu nr 41/2013 z dn. 25.06.2013r. dotyczącej określenia efektów kształcenia na studiach podyplomowych, dostosowanych do wymagań KRK dla Szkolnictwa Wyższego, prowadzonych w ASP w Warszawie
Zarządzenie nr 38/2016 z 30.11.2016 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w ASP w Warszawie

Uchwała nr 16/2017 z 8.06.2017 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków i poziomów kształcenia dostosowanych do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego dla kierunku sztuka mediów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim
Uchwała nr 17/2017 z 8.06.2017 w sprawie uchwalenia Zasad Potwierdzania Efektów Uczenia się w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Uchwała nr 21/2017 z 18.07.2017 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku architektura wnętrz na studiach stacjonarnych II stopnia-profil ogólnoakademicki
Uchwała nr 22/2017 z 18.07.2017 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla niestacjonarnych studiów podyplomowych Kolor w kreacji wnętrza
Uchwała nr 35/2017 z 14.11.2017 r. w sprawie zmiany profilu kształcenia oraz określenia efektów kształcenia dla kierunku historia sztuki na studiach stacjonarnych I i II stopnia prowadzonych na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną
Zarządzenie nr 32/2017 z 20.12.2017 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w ASP w Warszawie

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2018

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich. Polityka cookies.Rozumiem